Arbejdsværktøjer:

Tekniske hjælpemidler/programmer på bærbare/stationære PC´er

AutoCad MEP 2010, AutoCadLT2006, beregningsprogrammer fra Athena IT-Group A/S, Be10,
programmer fra Træbranchens Oplysningsråd samt murværksprojekteringsprogram fra Mur-værkscentret samt diverse programer fra MicroSofts Office-pakke (Word, Excel m.v.) og MapInfo Professional.

Faglitteratur

Alt for faget relevant litteratur herunder Normer, SBI-anvisninger, BygErfa-blade,
tidsskrifter inde for bygge- og anlæg, forskrifter inden for brandforanstaltninger m.m.

Desuden er vi medlemmer af følgende svartjenester: