Rådg. ingeniører Aage Jensen & Ernst Hansen v. Civilingeniør Lars Kr. Hansen.
Præsentation: > Historik:

Historik:

 

Generelt om rådgivende ingeniørfirma Aage Jensen & Ernst Hansen FRI

Aage Jensen & Ernst Hansen er et lokalt rådgivende ingeniørfirma med hjemsted og hovedkontor i Thisted og siden 1963 med afdelingskontor i Hanstholm. 

Firmaet er startet i 1945 af  civilingeniør Aage Jensen og efterfølgende med civilingeniør Ernst Hansen som medejer og senere i 1986 som eneejer. Civilingeniør Lars Kr. Hansen overtog i 2001 firmaet ved et generationsskifte.

Firmaet arbejder med rådgivning, projektering og tilsyn inden for bygge- og anlægområdet. Vi har gennem en årrække løst mange opgaver for de tidligere Thisted og Hanstholm Kommuner, Trafikministeriet og Hanstholm Havn samt endvidere for en del offentlige og private virksomheder og industrier. 

 

Referencer - herunder seneste projekter og opgavetyper

Større udvidelser og renoveringer ved Hanstholm og Sjørring Skoler samt SFO ved Sjørring Skole, renovering af faglokaler ved Hanstholm, Tømmerby og Tingstrup Skoler. Totalrenovering af Overlæge Espersens Børnehus samt opførelse af Børnehaven Græshoppen ved Tømmerby Skole. Renovering af fløjen for musik og billedkunst på Thisted Gymnasium i samarbejde med Friis &Moltke (2009 -2010). 

For øvrige sektorer er bl.a. udført projektering af konstruktioner og installationer ved Dragsbæk Ældrecenter i Thisted (alle etaper), Hanstholm Ældrecenter (1. og 2. etape) og Kastaniegården, Snedsted – ombygning af plejehjem til 24 ældreboliger. Hanstholm Rådhus, Hanstholm Kirkecenter, ny  maskinhal ved Hanstholm Fiskemelsfabrik, forskellige opgaver for Dragsbaek Maltfabrik A/S samt ny køleauktionshal på Hanstholm Havn.

I øjeblikket er vi bl.a. i gang med renovering af tagkonstruktionen samt indv. faciliteter på Kirkecentret i Koldby samt diverse kloakrenoveringsopgaver for Thisted Spildevand A/S. 

NB! Mangler opdatering af igangværende projekter samt fornyligt udførte - kommer senere.