Eksempler på arbejds- og kompetenceområder

 • Udførelse af energirammer vha. ’Be18-beregningsprogrammet’, varmetabsrammer eller varmetabsberegninger for radiator-dimensionering.
 • Dimensionering af rør-net for varme- og vandinstallationer samt spilde- og regnvand herunder også pumpestationer, udligningsbassiner m.v.
 • Udførelse af veje, stier og pladser med forskellige belægningstyper.
 • Byggemodningsopgaver.
 • Statiske beregninger i forbindelse med nybygning, ombygning, tilbygninger, renoveringer eller konstruktionsændringer vha. EDB-programmet ’Dimension 2022’fra StruSoft, som er opdateret i forhold til altid nyeste gældende konstruktionsnormer (Eurocodes).
 • Digitalisering af tegninger i tegneprogrammet AutoCad MEP og Revit samt visualisering i Revit.
 • Gennemgang og kommentarer til igangværende projekter eller nye forslag herunder brug af veldokumenterede standardløsninger inden for fx murværkskonstuktioner, trækonstruktioner, stålkonstruktioner og betonkonstruktioner m.v.
 • Geotekniske beregninger samt funderingskonstruktioner.
 • Hjælp vedr. brandtekniske løsninger i forbindelse med krav fra brandmyndigheder.
 • Forhold vedrørende tilbudsgivning eller tilbudsindhentning ved licitationer eller underhåndsbud, Hovedentrepriser samt Totalentrepriser.
 • Myndighedsansøgninger for et byggeri m.v. fx rentegning digitalt af kunders forslag (planer, snit, facader m.v.).
 • Registrering af eksisterende bygninger og installationer samt tilstandsvurdering heraf.
 • Deltagelse i afleveringsforretninger, hvor en entreprise eller et byggeri efter færdiggørelse overdrages til en bygherre.

Kunne du tænke dig at få mere af vide?